raelian movement logo_White

Szacunek dla samego siebie

Ten rodzaj szacunku wymaga zdrowego stylu życia, który można osiągnąć tylko poprzez harmonię z naturą.

Obejmuje to medytację, relaksację i zdrowe odżywianie się. Należy unikać narkotyków, tytoniu i alkoholu, ponieważ substancje te niszczą nasz kod genetyczny i mogą powodować wady w kolejnych pokoleniach.

Miłość dla samego siebie

Akceptować siebie takim, jakim się jest, ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami.

To żyć w zgodzie ze sobą, czuć się dobrze z samym sobą, otworzyć się na życie i rozwijać się. Przekonanie to przyczynia się do rozwoju zdrowych i pozytywnych myśli, kultywuje współczucie dla siebie i innych, a także przyczynia się do redukcji wszelkich form agresji. Poczucie winy i strach prowadzą tylko do wydzielania toksyn, które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Miłość dla samego siebie jest możliwa tylko poprzez świadomość tych emocji i odrzucenie stresu.

Sprawiedliwy podział dóbr

Każdy człowiek ma prawo przez całe swoje życie do jedzenia, miejsca do spania, ubrań i edukacji, nawet jeśli nie pracuje. Ten, kto pracuje ma prawo do luksusu – siły napędowej postępu ludzkości. Luksus ten powinien być proporcjonalny do pracy jaką dany człowiek wykonał dla dobra społeczeństwa.

Szacunek dla innych

Akceptowanie różnic

Ludzkość czerpie swoje bogactwo z różnorodności, więc im bardziej jesteśmy od siebie różni, tym bardziej się wzbogacamy. Dlatego zachęcamy wszystkich do pełnego życia w zgodzie ze swoimi gustami, upodobaniami, niezależnie od tego czy różnimy się pod względem rasowym, kulturowym, religijnym czy seksualnym.

Odpowiedzialność

Każdy człowiek jest zawsze odpowiedzialny za swoje czyny, nawet jeśli wykonuje tylko rozkazy.
Każdy człowiek jest panem własnego losu, swoich sukcesów, jak i porażek. I każdy człowiek jest zawsze odpowiedzialny za swoje czyny, nawet jeśli wykonuje tylko rozkazy. W koncekwencji, każdy człowiek powinien odmówić wykonania jakiegokolwiek rozkazu, który byłby sprzeczny z jego sumieniem.

„Nie wykonuj żadnego rozkazu, niezależnie od osoby, która go wydała, jeśli rozkaz jest sprzeczny z twoim sumieniem.” – Rael Maitreja

Odpowiedzialność

Każdy człowiek jest zawsze odpowiedzialny za swoje czyny, nawet jeśli wykonuje tylko rozkazy.
Każdy człowiek jest panem własnego losu, swoich sukcesów, jak i porażek. I każdy człowiek jest zawsze odpowiedzialny za swoje czyny, nawet jeśli wykonuje tylko rozkazy. W koncekwencji, każdy człowiek powinien odmówić wykonania jakiegokolwiek rozkazu, który byłby sprzeczny z jego sumieniem.

„Nie wykonuj żadnego rozkazu, niezależnie od osoby, która go wydała, jeśli rozkaz jest sprzeczny z twoim sumieniem.” – Rael Maitreja

Absolutny szacunek dla życia

Ratując jednego człowieka ratujesz ludzkość

Nawet jeśli jakikolwiek autorytet władzy usiłował wmówić Tobie, że poświęcając życie jednego człowieka możesz ocalić całą ludzkość, nie zabijaj tego człowieka, ponieważ życie jednego pokojowego człowieka jest tak samo cenne jak cała ludzkość.

Kobiecość

Kobiecość to miłość. Ważne jest, aby uczynić tę planetę bardziej kobiecą i mieć świadomość, że mądrość idzie w parze z kobiecością. Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi rozwinęli w sobie więcej cech kobiecych, nie byłoby wojen na świecie. Jeśli kobiecość jest lekarstwem dla ludzkości i sposobem na zapobieżenie jej zniszczeniu, to rozwój kobiecości staje się konieczny. Leży to w odpowiedzialności każdego człowieka, niezależnie od płci.

„Życzliwość jest kobiecym kodeksem szacunku. To podstawa. Znajdź i stwórz nowe sposoby okazywania szacunku i życzliwośći.” – Rael Maitreja

Kobiecość

Kobiecość to miłość. Ważne jest, aby uczynić tę planetę bardziej kobiecą i mieć świadomość, że mądrość idzie w parze z kobiecością. Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi rozwinęli w sobie więcej cech kobiecych, nie byłoby wojen na świecie. Jeśli kobiecość jest lekarstwem dla ludzkości i sposobem na zapobieżenie jej zniszczeniu, to rozwój kobiecości staje się konieczny. Leży to w odpowiedzialności każdego człowieka, niezależnie od płci.

„Życzliwość jest kobiecym kodeksem szacunku. To podstawa. Znajdź i stwórz nowe sposoby okazywania szacunku i życzliwośći.” – Rael Maitreja

Pokój na świecie

Utworzenie światowego rządu wspieranego przez ogólnoświatową armię „sił pokojowych”

Utworzenie światowego rządu wspieranego przez ogólnoświatową armię „sił pokojowych” pozwoliłoby na zlikwidowanie armii narodowych. Budżety wojskowe mogłyby być wówczas przeznaczone na walkę z głodem na świecie, ochronę środowiska i utrzymanie powszechnego pokoju.

Wyzbycie się przemocy


Groźby przemocy powinny być karane tak samo surowo jak sama przemoc; osoba, która je wypowiada, przyznaje, że jej poglądy mogą zatriumfować poprzez użycie przemocy.

„Kochając obcych ludzi tak samo jak swoich bliskich, stajesz się wielki i czynisz dobro.” – Rael Maitreja

Wyzbycie się przemocy


Groźby przemocy powinny być karane tak samo surowo jak sama przemoc; osoba, która je wypowiada, przyznaje, że jej poglądy mogą zatriumfować poprzez użycie przemocy.

„Kochając obcych ludzi tak samo jak swoich bliskich, stajesz się wielki i czynisz dobro.” – Rael Maitreja