Нашите ценности

Самоуважение

Този вид уважение изисква здравословен начин на живот, който може да се постигне само чрез хармония с природата.

Това включва медитация, релаксация, и приемане на здравословна диета. Наркотици, тютюн и алкохол трябва да се избягва, тъй като тези вещества унищожават нашия генетичен код и могат да причинят дефекти за поколения та и да дойдат.

Самолюбие

Да приемем себе си, каквито сме, с всичките си несъвършенства.

Да живеем каквото сме, да се чувстваме добре, да се отворим за живот и да цъфнем. Тази убеденост допринася за развитието на здрави и позитивни мисли, култивира състрадание към себе си и към другите и премахва всички форми на агресия. Вината и страхът водят само до отделянето на токсини, които са вредни за здравето ни. Самолюбието е възможно само чрез осъзнаване на тези емоции и отхвърляне на стреса.

Споделяне

Всяко човешко същество има право през целия си живот да има нещо за ядене, място за спане, дрехи за носене и образование, дори и без работа. Работещите имат право на лукс – движеща сила за човешкия прогрес. Всеки довършен лукс трябва да бъде пропорционален на свършената работа и на напредъка, постигнат за обществото.

Уважение към другите

Приемете нашите различия

Човечеството извлича богатството си от разнообразието, така че, толкова по-различни сме един от друг, толкова по-обогатени ставаме. Ето защо насърчаваме другите да изживеят напълно различията си, били те расови, културни, религиозни или сексуални.

Отчетност

Всички човешки същества винаги са отговорни за своите действия, дори ако те просто се подчиняват на заповед.
Всички човешки същества са господари на собствената си съдба, успехите им, както и провалите си. И всички човешки същества винаги са отговорни за своите действия, дори ако те просто се подчиняват на заповед. Следователно дадено лице трябва да откаже да изпълни всяка заповед, която би противоречала на неговата съвест.


„Не спазвайте каквато и да е заповед, независимо от лицето, което е издало заповедта, ако заповедта противоречи на вашата съвест.“
– Майтрея Раел

Абсолютно уважение към живота

Спаси един човек, спаси човечеството

Дори и да ви накара да повярвате, че като изпълним един човек, ние можем да спасим цялото човечество, не убивайте този човек, защото животът на един ненасилствен човек е толкова ценен, колкото цялото човечество.

Женственост

Женствеността е любов. Важно е да направим тази планета по-женствена и да знаем, че мъдростта върви ръка за ръка с женствеността. Ако всички човешки същества на Земята станат женствени и изтънчени, войната нямаше да е по-голяма. Ако женствеността е лек за човечеството и начин да се предотврати разрушаването му, тогава развитието на женствеността е необходимост. Тя става отговорност на всяко човешко същество, независимо от пола.

„Учтивостта е кодекса на уважение към женствеността. Това е основата. Намерете и създайте нови начини да демонстрирате уважение и учтивост.“ – Майтрея Раел

Световен мир

Създаването на световно правителство, подкрепено от глобална армия от „миротворци“

Създаването на световно правителство, подкрепяно от глобална таратация на „мироопазващите“ би позволило да се премахнат националните армии. Тогава бившите военни бюджети могат да бъдат посветени на борбата с глада по света, спасяването на планетата и поддържането на всеобщ мир.

Ненасилие

Заплахите от насилие трябва да бъдат наказани толкова строго, колкото самото насилие; човекът, който ги изказва, признава, че неговите възгледи могат да тържествуват чрез насилие.


„Като обичате близките и далечните съседи, вие се издигате, докато ги правите добро.“
– Майтрея Раел