Контакт

Свържете се с нас

Вашият регионален представител скоро ще се свърже с вас.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Международно седалище на Движение Раелиан

Пощенска кутия 225
CH-1211 Женева 8
Швейцария

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел