raelian movement logo_White

Звездата на Давид представлява безкрайността на КОСМОСЪТ . Извънземните, които са създали човечеството в лаборатории, са доказали, че безкрайно малко и безкрайно големо имат една и съща структура. Атомите в ръцете ни съдържат малки галактики, които самите те съдържат планети с малки човечества. И нашата собствена галактика е малка частица в огромен атом, който е част от огромен свят и т.н., безкрайно.

„Както е горе, така е и долу.“

Звезда на Давид райлианска символ на безкрайността
Свастика

Свастиката в центъра представлява безкрайността на ВРЕМЕТО. Всичко във Вселената е във вечна трансформация. Космосът и времето нямат нито начало, нито край, защото всичко е циклично на всички нива.

„Нищо не се създава, нищо не се унищожава, всичко се трансформира.“

Свастиката: Древен Символ на Света

Символът свастика е един от най-старите и древни символи на Земята и може да се намери във всички религии и традиции, на всички континенти !

Свастиката: Символът на Мира