Символ раелиан: Безкрайност

Звездата на Давид е безкрайността на Космос . Извънземните, създали човечеството в лаборатории, доказаха, че безкрайно малките и безкрайно големите имат една и съща структура. Атомите в ръката ни съдържат малки галактики, които сами по себе си съдържат планети с миниатюрни хуманитарни науки. И нашата галактика е малка частица в огромен атом, който е част от огромен свят и т.н., ad infinitum.

„Както по-горе, така по-долу.“

star_of_david
swastika

Свастика

в центъра представлява

безкрайността на TIME

. Всичко във Вселената е в постоянно толно преобразуване. Пространството и времето нямат нито начало, нито край, защото всичко е циклично на всички нива.

„Нищо не е създадено, нищо не се губи; всичко се променя непрекъснато.“

Video Preview

Свастика: Древен символ на света

Символът свастика е един от най-старите древни символи на Земята и може да се намери във всички религии и традиции, на всички континенти!

Свастика: Символът на мира

Video Preview