Звездата на Давид

е безкрайността на Космос .

Свръх-терресни, които създадоха човечеството в лабораториите, доказват, че безкрайно малкият и безкрайно големият имат една и съща структура. Атомите в ръцете ни съдържат малки галактики, които самите съдържат планети с незначителни хуманитарни науки. Нашата собствена галактика е малка частица в огромен атом, който е част от огромен свят и т.н., ад безкрайност.

„Както по-горе, така и по-долу.“

Звезда на Давид райлианска символ на безкрайността
Свастика

Свастика

в центъра представлява безкрайността

на TIME

. Всичко във вселената е във вечна трансформация. Пространството и времето нямат нито началото, нито края, защото всичко е циклично на всички нива.

„Нищо не е сътворено, нищо не се губи; всичко се променя непрекъснато.“

Video Preview

Свастика: Древен символ на света

Символът свастика е един от най-старите древни символи на Земята и може да се намери във всички религии и традиции, на всички континенти!

Свастика: Символът на мира

Video Preview