تماس

با ما تماس بگیرید

نماینده منطقه ای شما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

دفتر مرکزی جنبش بین المللی رائلیان

جعبه پی او ۲۲۵
CH-1211 ژنو 8
سوئیس

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل