با ما تماس بگیرید

نماینده منطقه ای شما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

دفتر مرکزی جنبش بین المللی رائلیان

P.O. Box 225
CH-1211 ژنو 8
Switzerland

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل