به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی email
طراحی هوشمند

سالها پیش همه می پنداشتند که زمین صاف است، همه فکر میکردند که خورشید به دور زمین می چرخد، و امروز همه می دانند که زندگی روی زمین یا نتیجه ی تکاملی تصادفی است یا کار یک خدای ماوراء طبیعی است. یا اینکه؟ رائل در “پیامی از طرف طراحان” اطلاعات گسترده ای را که در طی برخوردهای خود با بشقاب پرنده در سال ۱۹۷۳ دریافت کرده است به ما ارائه می دهد – گزینه سوم: تمام زندگی روی زمین توسط دانشمندان پیشرفته ی دنیای دیگری خلق شده است.

اولین کتاب در کل، بهتر است ابتدا این کتاب را بخوانید.

کتاب های دیگر رائل

سایر زبانها (کتاب الکترونیکی)