raelian movement logo_White

Zelfrespect

Dit soort respect vereist een gezonde levensstijl die alleen kan worden bereikt door in harmonie te zijn met de natuur.

Dat omvat meditatie, ontspanning, en het aannemen van een gezond dieet. Drugs, tabak en alcohol moeten worden vermeden, omdat deze stoffen onze genetische code vernietigen en defecten kunnen veroorzaken voor de komende generaties.

Zelfliefde

Onszelf accepteren zoals we zijn, met al onze gebreken.

Het is om te leven wat we zijn, ons goed te voelen over onszelf, ons open te stellen voor het leven en te bloeien. Deze overtuiging draagt bij aan de ontwikkeling van gezonde en positieve gedachten, cultiveert compassie ten opzichte van zichzelf en anderen, en ontdoet zich van alle vormen van agressie. Schuld en angst leiden alleen maar tot de afscheiding van giftige stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Zelfliefde is alleen mogelijk door zowel een bewustzijn van deze emoties als de afwijzing van stress.

Delen

Ieder mens heeft het recht om zijn hele leven iets te eten te hebben, een slaapplaats, kleding om te dragen en onderwijs, zelfs zonder te werken. Degenen die werken hebben ook recht op luxe – een drijvende kracht in de menselijke vooruitgang. Elke bereikte luxe zou evenredig moeten zijn met het verrichte werk en de geboekte vooruitgang voor de samenleving.

Respect voor anderen

Accepteer onze verschillen

De mensheid ontleent haar rijkdom aan haar diversiteit, dus hoe meer we van elkaar verschillen, hoe verrijkter we zullen zijn. Daarom moedigen we anderen aan om hun verschillen volledig te leven, of ze nu racistisch, cultureel, religieus of seksueel zijn.

Aansprakelijkheid

Alle mensen zijn altijd verantwoordelijk voor hun daden, zelfs als ze alleen maar een bevel opvolgen.
Alle mensen zijn meesters van hun eigen lot, hun successen als ook hun mislukkingen. En alle mensen zijn altijd verantwoordelijk voor hun daden, zelfs als ze alleen maar een bevel gehoorzamen. Bijgevolg moet een persoon weigeren om een bevel uit te voeren dat in strijd zou zijn met zijn of haar geweten.

“Gehoorzaam geen enkele bevel, ongeacht de persoon die het bevel heeft uitgevaardigd, als het bevel in strijd is met je geweten.” – Maitreya Rael

Aansprakelijkheid

Alle mensen zijn altijd verantwoordelijk voor hun daden, zelfs als ze alleen maar een bevel opvolgen.
Alle mensen zijn meesters van hun eigen lot, hun successen als ook hun mislukkingen. En alle mensen zijn altijd verantwoordelijk voor hun daden, zelfs als ze alleen maar een bevel gehoorzamen. Bijgevolg moet een persoon weigeren om een bevel uit te voeren dat in strijd zou zijn met zijn of haar geweten.

“Gehoorzaam geen enkele bevel, ongeacht de persoon die het bevel heeft uitgevaardigd, als het bevel in strijd is met je geweten.” – Maitreya Rael

Absoluut respect voor het leven

Red een Enkele mens, Red de Mensheid

Zelfs als een macht je zou doen geloven dat door het executeren van een enkel mens we de hele mensheid zouden kunnen redden, dood die persoon dan niet, omdat het leven van een enkel niet-gewelddadig mens net zo waardevol is als dat van de gehele mensheid.

Vrouwelijkheid

Vrouwelijkheid is liefde. Het is belangrijk om deze planeet vrouwelijker te maken en zich ervan bewust te zijn dat wijsheid gepaard gaat met vrouwelijkheid. Als alle mensen op Aarde vrouwelijk en geraffineerd zouden worden, dan zou er geen oorlog meer zijn. Als vrouwelijkheid een geneesmiddel is voor de mensheid en een manier om haar vernietiging te voorkomen, dan is de ontwikkeling van vrouwelijkheid een noodzakelijkheid. Het wordt de verantwoordelijkheid van ieder mens, ongeacht geslacht.

“Beleefdheid is de respectregel van vrouwelijkheid. Het is de basis. Vind en creëer nieuwe wegen om respect en beleefdheid te tonen.” – Maitreya Rael

Vrouwelijkheid

Vrouwelijkheid is liefde. Het is belangrijk om deze planeet vrouwelijker te maken en zich ervan bewust te zijn dat wijsheid gepaard gaat met vrouwelijkheid. Als alle mensen op Aarde vrouwelijk en geraffineerd zouden worden, dan zou er geen oorlog meer zijn. Als vrouwelijkheid een geneesmiddel is voor de mensheid en een manier om haar vernietiging te voorkomen, dan is de ontwikkeling van vrouwelijkheid een noodzakelijkheid. Het wordt de verantwoordelijkheid van ieder mens, ongeacht geslacht.

“Beleefdheid is de respectregel van vrouwelijkheid. Het is de basis. Vind en creëer nieuwe wegen om respect en beleefdheid te tonen.” – Maitreya Rael

Wereldvrede

De oprichting van een wereldregering ondersteund door een wereldleger van “vredeshandhavers”

De oprichting van een wereldregering gesteund door een werelleger van “vredebewaarders” zou het mogelijk maken de nationale legers af te schaffen. Voormalige militaire budgetten kunnen dan worden besteed aan de bestrijding van honger wereldwijd, het redden van de planeet, en het behoud van de universele vrede.

Geweldloosheid


Bedreigingen van geweld zouden net zo streng moeten worden bestraft als geweld zelf; de persoon die het uitspreekt erkent dat zijn standpunten zouden kunnen zegevieren door het gebruik van geweld.

“Het is door te houden van zowel je naaste als je verre buren dat je jezelf verheft waarbij je hen goed doet.” – Maitreya Rael

Geweldloosheid


Bedreigingen van geweld zouden net zo streng moeten worden bestraft als geweld zelf; de persoon die het uitspreekt erkent dat zijn standpunten zouden kunnen zegevieren door het gebruik van geweld.

“Het is door te houden van zowel je naaste als je verre buren dat je jezelf verheft waarbij je hen goed doet.” – Maitreya Rael