Onze waarden

Zelfrespect

Dit soort respect vereist een gezonde levensstijl die alleen kan worden bereikt door in harmonie te zijn met de natuur.

Dat omvat meditatie, ontspanning, en het aannemen van een gezond dieet. Drugs, tabak en alcohol moeten worden vermeden, omdat deze stoffen onze genetische code vernietigen en gebreken kunnen veroorzaken bij de komende generaties.

Eigenliefde

Onszelf accepteren zoals we zijn, met al onze tekortkomingen.

Het is om te beleven wat we zijn, goed over onszelf te voelen, open te stellen voor het leven, en te bloeien. Deze overtuiging draagt bij aan de ontwikkeling van gezonde en positieve gedachten, cultiveert compassie ten opzichte van zichzelf en anderen, en haalt alle vormen van agressie weg. Schuld en angst leiden enkel tot de afscheiding van giftige stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Eigenliefde is alleen mogelijk door zowel de bewustwording van deze emoties als de afwijzing van stress.

Delen

Ieder mens heeft gedurende zijn of haar gehele leven het recht op eten, een slaapplek, kleding om te dragen, en onderwijs, zelfs zonder te werken. Degenen die werken hebben ook recht op luxe – een drijvende kracht in de menselijke vooruitgang. Elke luxe moet in verhouding staan tot het verrichte werk en de vooruitgang die voor de samenleving werd geboekt.

Respect voor anderen

Accepteer onze verschillen

De mensheid ontleent haar rijkdom aan haar diversiteit, dus hoe meer we van elkaar verschillen, hoe meer we onszelf verrijken. Daarom moedigen we anderen aan om hun verschillen volledig te beleven, of ze nu raciaal, cultureel, religieus of seksueel zijn.

Verantwoording

Alle mensen zijn altijd verantwoordelijk voor hun daden, zelfs als ze enkel een bevel opvolgen.
Alle mensen zijn heersers van hun eigen lot, hun successen en hun mislukkingen. En alle mensen zijn altijd verantwoordelijk voor hun daden, zelfs als ze enkel een bevel opvolgen. Bijgevolg moet een persoon weigeren een bevel uit te voeren dat in strijd zou zijn met zijn of haar geweten.

“Gehoorzaam geen enkel bevel, ongeacht de persoon die de opdracht heeft verstrekt, als het bevel in strijd is met uw geweten.” – Maitreya Rael

Absoluut respect voor het leven

Red Een mens, Red de mensheid

Zelfs als een macht je zou doen geloven dat het doden van een mens de hele mensheid kan redden, dood dit mens dan niet omdat het leven van een enkele geweldloze mens net zo waardevol is als dat van de gehele mensheid.

Vrouwelijkheid

Vrouwelijkheid is liefde. Het is belangrijk om deze planeet vrouwelijker te maken en ervan bewust te zijn dat wijsheid gepaard gaat met vrouwelijkheid. Als alle mensen op Aarde vrouwelijk en verfijnd zouden worden, dan zou er geen oorlog meer zijn. Als vrouwelijkheid een remedie is voor de mensheid en een manier om haar vernietiging te voorkomen, dan is de ontwikkeling van vrouwelijkheid een noodzaak. Het wordt de verantwoordelijkheid van ieder mens, ongeacht het geslacht.

“Beleefdheid is de gedragscode van vrouwelijkheid. Het is de basis. Vind en creëer nieuwe manieren om respect en beleefdheid te tonen.” – Maitreya Rael

Wereldvrede

De oprichting van een wereldregering gesteund door een wereldleger van “vredebewaarders”

De oprichting van een wereldregering gesteund door een werelleger van “vredebewaarders” zou het mogelijk maken de nationale legers af te schaffen. Voormalige militaire budgetten kunnen dan worden besteed aan de bestrijding van honger wereldwijd, het redden van de planeet, en het behoud van de universele vrede.

Geweldloosheid

Bedreigingen met geweld moeten net zo streng worden bestraft als het geweld zelf; de persoon die het uit erkent dat zijn opvattingen kunnen zegevieren door het gebruik van geweld.

“Het is door zowel je naaste als verre buren lief te hebben dat je jezelf verheft terwijl je ze goed doet.” – Maitreya Rael