Onze organisatie

De Raëliaanse Beweging werd opgericht in 1974, een paar maanden na de ontmoeting tussen Rael, de oprichter, en een van de Elohim, de wetenschappers die ons hebben geschapen. Sinds haar oprichting is ze gestaag gegroeid en heeft het nu meer dan 100.000 leden in meer dan 120 landen. Ongeveer 300 van deze leden zijn Gidsen, die de activiteiten van de Beweging leiden in overeenstemming met de richtlijnen van Rael, de huidige Gids der Gidsen.

Het belangrijkste doel van deze activiteiten is het bewerkstelligen van de tweeledige missie van de Raëliaanse Beweging:

1. Verspreid de Boodschap van de Elohim

2. Bouw Elohims Ambassade op Aarde volgens de specificaties beschreven in de Boodschap

Elohim_UFO

De Raëliaanse Beweging is een non-profit organisatie. Ze wordt volledig gefinancierd door haar leden, die dezelfde gemeenschappelijke doelen delen. Alle leden, zonder uitzondering, zijn vrijwillig, wat betekent dat de fondsen uitsluitend worden gebruikt voor acties die de missie, activiteiten en bijeenkomsten van de Beweging ondersteunen.
Raelianen komen vanuit alle lagen van de bevolking. Ze hebben een sterk verlangen gemeen om van deze planeet een paradijs te maken. In dat paradijs zal in de eerste plaats voora. de wetenschap vrij worden ontwikkeld ten behoeve van iedereen, terwijl geweld als ziekte zal worden behandeld en uiteindelijk volledig worden uitgeroeid.
Als u geïnteresseerd bent om Raeliaan te worden, neem hieronder dancontact op met de Raëliaanse Beweging van uw verblijfsland.