raelian movement logo_White

Raeljansko gibanje je bilo ustanovljeno leta 1974, nekaj mesecev po srečanju med Raelom in enim od Elohim, znanstvenikom, ki so nas ustvarili. Od svojega začetka je vedno bolj naraščala in zdaj ima več kot 130.000 članov v več kot 120 državah. Približno 300 od teh članov so Vodniki, ki vodijo dejavnosti Gibanja v skladu z direktivami Raela, sedanjega Vodnika vodnikov.

Glavni namen teh dejavnosti je, doseganje dveh ciljev Raeljanskega Gibanja:

1. Širiti sporočilo Elohim

2. Zgraditi Ambasado Elohim na Zemlji v skladu s specifikacijami, opisanimi v sporočilu

Elohim_UFO

Raeljansko Gibanje je neprofitna organizacija. V celoti ga financirajo njeni člani, ki si delijo enake skupne cilje. Vsi člani, brez izjeme, prostovoljno dajejo svoj čas, kar pomeni, da se sredstva uporabljajo samo za ukrepe, ki podpirajo poslanstvo, dejavnosti in srečanja Gibanja.
Raeljani prihajajo iz vseh življenjskih razlik. Imajo skupno močno željo, da bi ta planet naredili raj. V tem raju bo znanost, predvsem in svobodno razvita v korist vseh, nasilje pa bo obravnavano kot bolezen in končno popolnoma izkoreninjeno.
Če vas zanima, da postanete Raeljan, se obrnite na Raeljansko Gibanje vaše države.

Mi smo Raeljani