Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Det Raelske Budskab

Elohim forklarer os, at de blev skabt af en mere avanceret race af mennesker, der blev skabt af en mere avanceret race af mennesker og så videre, ad infinitum. Vi er simpelthen endnu et led i livets evige cyklus, og en dag vil vores forskere rejse til en anden planet og skabe liv på samme måde, som Elohim gjorde på vores planet.

Elohim er ikke angribere. De har vist deres ønske om at komme, men de respekterer vores valg om at sige nej. Det er op til os at invitere dem, og vores invitation er ambassaden. Det er det mindste, vi kan gøre.
Uden en ambassades neutralitet, frie luftrum og en officiel velkomst ville en uanmeldt og uønsket landing få enorme politiske, økonomiske og sociale følger med katastrofale konsekvenser på verdensplan. Fordi Rael er deres ambassadør på Jorden, vil Elohim ikke støtte nogen regering, religion eller ideologi andet end den Raelske Filosofi. Derfor vil de først komme, når deres ambassade er bygget. Sådan er deres kærlighed til og respekt for os.

Fordi en uanmeldt og uønsket landing ville være et pandemonium, og verdens regeringer ville se dem som angribere, hvilket vil resultere i truende gengældelse fra militæret. Den eneste måde at undgå dette katastrofale scenario på er, at øge bevidstheden om, hvem Elohim er, og sprede Rael budskab over hele verden først. Først da kan vi forestille os, at vores skabere, der elsker os, og som ønsker at mødes officielt med vores regeringer i verden, kan dele deres videnskabelige arv.

Den Raelske Filosofi handler om forståelse, mere end den handler om tro. Det er netop derfor, Rael beder om, at vi ikke blindt tror ham, men snarere, at vi selv undersøger og derefter drager vores egne konklusioner efter at have læst hans bog, “Intelligent Design – Budskab fra Designerne.”

Hvad vi kan læse i Raels bog, er bekræftet og støttet af alle gamle religiøse skrifter, legender, traditioner, samt moderne videnskab. Beviser for spor af kontakter mellem menneskeheden og væsener fra en anden planet kan findes i hele vores historie og på alle kontinenter. Desuden var mange af de videnskabelige gennembrud, som er opnået i de sidste mange årtier, bundet til at ske, som nævnt af Rael mere end 40 år siden.

Den Raelske Bevægelse

Nej. Den Raelske Bevægelse er en non-profit organisation, der ikke betaler nogen form for løn til sine medlemmer, herunder Rael. Alle medlemmer er frivillige, der forstår omfanget af Raels mission, og som donerer noget af deres fritid.
For at sikre, at penge fra bevægelsen ikke bruges til at betale en løn til Rael, er der en separat enhed ved navn ” Raelian Foundation”, som støtter Rael økonomisk. Raelianere kan give donationer til denne fond, hvis de ønsker det, men det er ikke obligatorisk.

Da vores samfund stadig er baseret på et monetært system, så er den Raelske Bevægelse også afhængig af donationer til at finansiere sine aktiviteter i hele verden.

Donationer til den Raelske Bevægelse bruges til vores to hovedmål:
1) Informere menneskeheden om de budskaber, der gives til Rael af Elohim (foldere, plakater, billboard annoncer, foredrag, betale for hosting af denne hjemmeside, osv.), og
2) At bygge en ambassade til officielt at byde Elohim velkommen.

Som raelianere er vi ateister, hvilket betyder, at vi ikke tror på en overnaturlig, uigennemtrængelig Gud. Vi forstår, at når vores forfædre talte om ‘Gud’ som en guddom, talte de faktisk om en videnskabeligt avanceret udenjordisk civilisation benævnt “Elohim” i den hebraiske bibel, et ord, der bogstaveligt kan oversættes til, “De, der kom fra himlen” eller “himmelfolket”, som de indfødte kalder dem. På grund af den manglende videnskabelige forståelse på det tidspunkt, endte vi med en verden fyldt med overtro, mystik, og vrangforestillinger.

Elohim, der er 25.000 år mere videnskabeligt avanceret end vi er, skabte ikke universet. I stedet kom han til Jorden på et tidspunkt, hvor den var livløs. Han endte med at bygge enorme laboratorier til videnskabeligt at skabe alt liv ved hjælp af avanceret genetisk ingeniørteknologi. De begyndte med simple organismer og skabte til sidst mennesker “i deres billede”, som anført i Bibelen – Første Mosebog 1:26. I dag lever vi i videnskabens tidsalder, og vi kan forstå og acceptere sandsynligheden for en sådan ekstraordinær videnskabelig virksomhed.

Mens folk, der tror på Gud, også tror, at Gud er Skaberen af universet, indtager raelianere et andet standpunkt. Elohim var i stand til at vise, at universet er uendeligt, både hvad angår makrokosmos og mikrokosmos. Begrebet et uendeligt univers er svært at forstå for mange, fordi vi er født en dag og dør en anden; derfor er det let at antage, at alt omkring os har en begrænset karakter. Men i et uendeligt univers er der hverken en begyndelse eller en slutning. Alt, hvad der findes i universet, har altid eksisteret og vil altid eksistere.
Snart vil vi rejse til en anden planet for at skabe liv på samme måde, som Elohim gjorde for os, og derfor vil vi selv blive “guder”.

I etymologisk forstand er svaret ja. Ordet “religion” er blevet brugt og misbrugt så meget gennem tiderne, at det ikke er underligt, at mange mennesker i dag viger tilbage fra noget, der er mærket som “en religion” og ikke ville røre ved det med en 10-fods stang. Samtidig har mange mennesker den forkerte idé om, hvad ‘religion’ egentlig betyder, og betragter det som en tro på en slags vildfarelse. Ordet ‘religion’ kommer fra det latinske ord ‘Religare’, som betyder ‘at skabe en forbindelse,’ hvad enten det er en forbindelse mellem mennesker, eller mellem skaberne af menneskeheden og deres skabelse, eller mellem mennesker og stjerner, eller mellem Jorden og Himlen, osv.

Det er i bund og grund ligegyldigt, fordi det vigtigste er at “skabe denne forbindelse.”

Ydermere, ligesom buddhismen, er raelisme en ateististisk religion, hvilket vil sige, at raelianere ‘ikke tror på en ‘gud’, fordi Gud ikke eksisterer. I den oprindelige hebraiske bibel står der ‘Elohim’ (ikke ‘gud’), som er flertal og bogstaveligt talt kan oversættes til ‘dem, der kom fra himlen.’

Det er også vigtigt at forstå, at mens raelianere ikke tror på ‘gud’, så accepterer vi stadig forestillingen om, at der er skabere og vi anerkender også alle de store og gamle profeter såsom Jesus, Mohammed, Moses, Buddha, osv.., som alle var budbringere sendt af vores Skabere, Elohim, på forskellige tidspunkter i vores historie for at vejlede menneskeheden langs visdommens vej. Når menneskeheden er klar til at byde dem velkommen med den kærlighed og respekt, de fortjener, vil profeterne vende tilbage i selskab med Elohim på ambassaden, vi vil bygge.

Ja, alle er velkomne til at deltage i vores uformelle raelianske sammenkomster. Den vigtigste raelske begivenhed er det årlige Happiness Academy, som finder sted på hvert kontinent, se vores arrangementssektionfor yderligere detaljer.

Clonaid blev indledt af Maitreya Rael i 1997, da kloning af mennesker er det første skridt i retning af et videnskabeligt evigt liv som beskrevet af Elohim. I år 2000, efter en stærk interesse i tanken om kloning af mennesker fra hele verden, besluttede Rael at overdrage Clonaid-projektet til Dr. Brigitte Boisselier, en raelsk biskop, for at hun kunne påbegynde arbejdet på faktisk at klone det første menneske.

Lige siden da har Clonaid været fuldstændig uafhængig af Den Raelske Bevægelse. Hverken Rael eller Den Raelske Bevægelse giver den nogen midler, og de har overhovedet ingen forbindelse til Clonaid ud over deres moralske støtte til kloningsteknologierne. For flere detaljer besøg clonaid.com.

Svastika går forud for Hitler med flere tusinde år. Det blev brugt som et symbol på lykke, før Hitler kaprede den. Indlejret i Davids Stjerne er det det ældste symbol, menneskeheden kender, og det er symbolet på Elohim, vores skabere. Det repræsenterer uendelighed i tid (svastika) og rum (Davids stjerne).swastika_symbol

Med deres 25.000 års videnskabelige fremskridt, var Elohim i stand til videnskabeligt at bevise, at universet var uendeligt i tid- som repræsenteret ved svastika, hvor tiden er omvendt proportional med masse-og rum (makro- og mikrokosmos) -som repræsenteret ved Davids stjerne med begge trekanter, der peger i modsatte retninger (som ovenfor, så nedenfor).
Lær sandheden om dette ‘held og lykke’ symbol på ProSwastika.org.

En raelianer er en person, der offentligt anerkender Elohim som menneskehedens skabere. Hvert år byder på fire muligheder for at gøre det gennem deltagelse i en afmystificeret raelsk dåbsceremoni. De fire udpegede datoer er også officielle raelske helligdage: den første søndag i april, 6 august, 7 oktober og den 13 december.

Dåbsceremonien finder sted klokken 15 lokal tid verden over.

Aktive medlemmer er raelianere, der bidrager til organisationens mål og hjælper til med at forandre denne verden for at forberede menneskeheden på den vigtigste begivenhed i historien – Elohims tilbagevenden til Jorden.

For mere information om, hvordan man bliver en raelianer og / eller et aktivt medlem af Den Raelske Bevægelse, bedes du kontakte Den Raelske Bevægelse i dit land.

Den Raelske Bevægelse tæller tæt på 100 æresguider – mænd og kvinder, der ikke er raelianere, men som – ligesom raelianere – vier deres liv til at ændre verden ved at mindske vold, fordømme uretfærdigheder og regeringskorruption og -udnyttelse, fjerne gudsrelaterede tabuer og fremme menneskerettighederne. En komplet liste over æresguider kan findes her.

Få sandheden

Læs de budskaber, som vores skabere gav os under Raels møde med en UFO i 1973!

Andre begivenheder

Følg os

Rael Akademi