raelian movement logo_White

The Star of David represents the infinity of SPACE. The extra-terrestrials who created humankind in laboratories have proven that the infinitely small and the infinitely large have the same structure. Ang mga atomo sa ating mga kamay ay naglalaman ng mga maliliit na kalawakan, na kung saan ang kanilang mga sarili ay naglalaman ng mga planeta na may mga minuscule na makatao. At ang aming sariling kalawakan ay isang maliit na maliit na maliit na butil sa isang malaking atom na bumubuo ng bahagi ng isang napakalawak na mundo, atbp., Ad infinitum.

“Tulad ng sa itaas, kaya sa ibaba.”

Star of David raelian symbol of infinity
swastika

Ang Swastika sa gitna ay kumakatawan sa kawalang-hanggan ng ORAS. Lahat ng bagay sa sansinukob ay nasa walang hanggang pagbabago. Ang puwang at oras ay walang simula o pagtatapos, para sa lahat ay paikot sa lahat ng mga antas

“Nothing is created, nothing is lost; everything is continually transformed.”

Swastika: Sinaunang Simbolo ng Mundo

Ang simbolo ng swastika ay isa sa pinakamatandang sinaunang simbolo sa Daigdig at matatagpuan sa lahat ng mga relihiyon at tradisyon, sa lahat ng mga kontinente!

Swastika: Ang Simbolo ng Kapayapaan