raelian movement logo_White

בניית שגרירות לחוצנים

"החוצנים זקוקים למעמד דיפלומטי מיוחד"

זה הופך להיות יותר ויותר ברור כי תרבות חוצנית יוצרת איתנו קשר ומספקת לנו סימנים כדי להכין אותנו למפגש רשמי. כמה פקידי ממשל ומדענים ללא ספק כבר מודעים לזה!

התנועה הראלית היא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח. היא מאחדת את אלה המבקשים ליידע את האנושות על מקורותיה האמיתיים ולספר לאנשים על המסרים המיוחדים מאוד שנשלחו על ידי האלהים, אותם מדענים, מתרבות חוצנית, מתקדמים ביותר שיצרו את כל החיים על פני כדור הארץ, כולל בני אדם.

אבל הפצת הידע הזה אינה המטרה היחידה של התנועה הראלית. משימה עיקרית נוספת של הארגון שלנו היא להכין שגרירות רשמית כדי לקבל בברכה את שובם של יוצרינו.

באמצעות שליחם, מייטריה ראל, הביעו האלוהים בכבוד רצון לבוא ולפגוש בנו. אך מכיוון שהם רוצים להגיע רק אם נוכחותם כאן תתקבל בברכה, הם מבקשים שנפגין תחילה את רצוננו להזמין אותם על ידי בניית שגרירות מתאימה לפני הגעתם.

השגרירות הזאת תהיה למעשה בית המקדש השלישי
כפי שחזו הכתבים העתיקים.

על פי מפרטים שסופקו על ידי האלהים, יש לבנות את השגרירות במקום נייטרלי שקיבל סטטוס אקסטריטוריאלי ומרחב אווירי נייטרלי מובטח. מתן שגרירות כזו וקבלת הערבויות הדרושות לזכויות יושביה יוכיח כי האנושות מוכנה לפגישה רשמית עם יוצריה.

התנועה הראלית ביקשה לאחרונה ממספר מדינות לשקול לארח את פרויקט השגרירות, וכמה מהן הביעו עניין בהקצאת מקום למאמץ כזה. הדיונים ראשוניים כבר בעיצומם.

כפי שניתן לראות במסמך שהוצג למספר ממשלות, שגרירות אבותינו מהחלל תביא תועלת כספית משמעותית למדינה המארחת אותה. האומה ברת המזל תיהנה גם מהגנה מיוחדת של האלוהים ותהפוך למרכז הרוחני והמדעי של כדור הארץ למשך אלפי שנים.

תוכניות מפורטות ומפרטים עבור השגרירות המבוקשת זמינים באתר