raelian movement logo_White

ההודעות
החל מ- היוצרים שלנו

כאן תוכל להשיג את הספרים הפיזיים!

מה אם עדיין יש תקווה להציל את האנושות? וגם למצוא את האושר שכולנו אמורים להיות כבני אדם?
הצעדים שאנחנו צריכים לנקוט מוקלטים בספרים שנכתבו על ידי Maitreya Rael, ספרים המעבירים את המסרים שהוא קיבל מעבר לכוכבים.

האם אתה רוצה להיות הבעלים של הספרים החשובים האלה בצורה פיזית? הם זמינים כעת!

ספרים

הספרים האלה שישנו את חייך

    תליונים

    בחר את האזור שלך כדי לקנות מדליון

    מדיטציה חושית

    להעיר את הנפש על ידי התעוררות הגוף

    אביזרים