Аз жаргалын академи

Өөрийгөө хайрлах агуу хайрыг олж нээхээс эхлэн амьдралын үнэ цэнэ, аз жаргалыг олж мэдэр

арга хэмжээ

Олон улсын арга хэмжээ

Аз жаргалын Академи болон Дэлхийн хэмжээний бусад үйл явдлууд

45th Anniversary of the Second Encounter

International SexEd Day

SEX Education for children Sex Ed Day held in November 20th, International Day for Children’s Rights. To ensure the recommendations issued by UNESCO experts, in …

47th Anniversary of The First Encounter

Happiness Academy in Kama

Raelmas Party

Happiness Academy in Oceania

The BTK Dental Care Project

11th Anniversary of the BTK project

Happiness Academy in South America

Femininity Day

Онлайн арга хэмжээ

Аз жаргалын Академи болон Дэлхийн хэмжээний бусад үйл явдлууд

Дотоодын арга хэмжээ

Оршин суух бүсийнхээ арга хэмжээний хуваарийг мэдэхийн тулд улсаа сонгоно уу

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Раелийн сэтгэгдэлүүд

Биднийг дага

Раел Академи