Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Zmyslová meditácia

Človek je napojený zmyslami na Nekonečno veľké, ktoré nás obklopuje (vesmír) a na Nekonečno malé, z ktorého sme stvorení (mikrosvet). Rozvíjaním zmyselnosti si človek rozvíja svoje schopnosti cítiť sa spojený s Nekonečnom a pociťovať ho bezprostredne.

Zmyslová meditácia je „návod na použitie“ od tých, ktorí navrhli ľudskú bytosť. Tento návod sme dostali, aby sme sa mohli naučiť, ako zharmonizovať náš mozog.
Zmyslová Meditácia pomôže človeku odblokovať všetky starobylé kresťanské zvyky, prekážky a zábrany pochádzajúce zo sebaobvinenia za svoju sexualitu a zároveň bráni upadaniu do éterického mysticizmu, typického pre východné náboženstvá. Zmyslová meditácia pomôže ľuďom objaviť svoje telo, sex, užívať si život všetkými zmyslami, načúvať zvukom, dívať sa na farebný svet, pociťovať dotyky, cítiť vône a najmä spojením všetkých zmyslov si vychutnávať sex v kozmickom plnohodnotnom orgazme a pocítiť tak nekonečno, absolútno, úplnosť bytia, pocítiť nekonečno malé, z ktorého pozostávame a nekonečno veľké, vesmír, ktorého sme súčasťou, a takto dosiahnuť osvietenie.

RAEL je ďalšie knihy

Iné jazyky (elektronické knihy)