Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Maitreja: úryvky z jeho učení

Rael, dávno predpovedaný „Maitreja zo Západu“, vo svojej knihe Maitreja zhrňuje najdoležitejšie myšlienky a postrehy, ktoré vyslovil na mnohých raeliánskych seminároch, na ktorých učí už niekoľko desaťročí.

Táto kniha zahrňuje množstvo tém, ako je láska, šťastie, spokojnosť, duchovnosť, nenásilie, veda, mýtus dokonalosti, vzťahy a mnoho iných tém. Táto kniha je venovaná každému, kto sa zaujíma o rozvoj vlastného potenciálu a naplnenia seba samého.

RAEL je ďalšie knihy

Iné jazyky (elektronické knihy)