Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Privítajme Svojich Stvoritel’ov

Kniha odpovedá na niektoré otázky, ktoré vyplývajú z prvých dvoch Posolstiev.

 

Píše sa v nej, čo je smrť, ako máme dosahovať potešenie, píše sa v nej ako máme jeden druhého milovať, nabáda k slobode v sexualite, ale taktiež sa dotýka tém ako nekonečno v čase a priestore, témy Boha, ktorý podľa Raeliánov vôbec neexistuje, a v posledných kapitolách kniha odhaľuje, ako a kedy nastane posledný súd, deň, kedy Elohim prídu k nám a odovzdajú nám ich vedecké tajomstvá. Opisuje aj prípadnú atómovú katastrofu, ktorá môže čoskoro nastať, a ktorá bola odhalená už dávno, v Biblii, v Apokalypse sv.Jána.

RAEL je ďalšie knihy

Iné jazyky (elektronické knihy)