Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Inteligentne kreacije: Sprejmimo Nezemljane

Genetsko so ustvarili vso življenje na Zemlji, vključno z nami!

Ta tretja knjiga je bila izdana tri leta po izidu druge in med drugim vsebuje informacije, za katere so Elohim Raela zaprosili da jih prihrani za prihodnje knjige. Nudi tudi podrobne odgovore na mnoga vprašanja ki se morda pojavijo ob branju izjemnih razodetij. Ta izdaja knjige Sprejmimo nezemljane prihaja ob času, ko naše raziskave s področja genetskega inženiringa dosegajo nove mejnike. Pokaže nam pot do nove dobe razumevanja naše preteklosti in prihodnosti.

Druge knjige RAEL-a

Drugi jeziki (e-knjige)