.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Мэдрэхүйн бясалгал

Хүний оршихуй бол эрэгтэй болон эмэгтэй гэж мэдрэхүйгээр хязгааргүйгээс өөрсдийгөө тусгаарладаг. Мэдрэмжийг хөгжүүлэх замаар хязгааргүй оршихуйтай нэгдэж, өөрийгөө хязгааргүйгээр мэдрэх чадварыг хөгжүүлдэг.

Мэдрэхүйн бясалгал бол хүн төрөлхтөнийг бий болгосон бүтээгчдээс бидэнд илгээсэн хүний “ашиглалтын заавар” бөгөөд оюун тархин дахь боломжуудаа хэрхэн зөв замаар төгс эзэмшиж зохицуулах тухай заадаг.

Жүүд болон Христчүүдийн гэм буруутай мэт сэтгэгдэл,хорио цээрийг өөртөө програмчлахгүй байх нөхцөлийг олгохын зэрэгцээ, Зүүний сургаалын ид шид тарнид унахгүй байх боломжийг олгожээ. Мэдрэхүйн бясалгал нь хүмүүст өөрийн биеэ таньж мэдэх ялангуяа дуу авиа, өнгө, үнэр, амт ,халамж цаашлаад бэлгийн таашаалыг хүртэхийн тулд хэрхэн яаж ашиглах талаар сургадаг. Ингэснээр огторгуйн дур тавилт эцэс төгсгөлгүй үнэмлэхүй байдлыг мэдрэх ба энэ нь түүнд хүрсэн нэгнийг огторгуйтай холбож өгсөнөөр оюун ухамсрыг чөлөөлж өгдөг байна.

РАЕЛИЙН бусад номнууд

Бусад хэл (цахим ном)