6. Alexandre Grangeiro

was nominated as honorary guide on February 20, 2004. While heading the Brazilian Health Ministry program to fight against AIDS, he publicly condemned the Catholic Church for wrongfully claiming that condoms don’t offer protection and for thereby committing a new crime against humanity.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael