raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

6. Alexandre Grangeiro

Alexandre Grangeiro nominerades som hedersguide den 20 februari 2004. Medan han ledde det brasilianska hälsoministeriets program för att bekämpa aids, fördömde han offentligt den katolska kyrkan för att felaktigt hävda att kondomer inte erbjuder skydd och för att därmed begå ännu ett brott mot mänskligheten.

Få reda på sanningen

Läs informationen från våra skapare som Rael fick under sitt UFO-möte 1973!

Andra aktiviteter

Följ oss

Rael Academy