56. Amar Bose

was nominated Honorary Guide since May 21, 2011 for his philanthropy and recent gift to MIT (Massachusetts Institute of Technology USA). He donated a vast amount of his money to science and education instead of letting everything go to his descendants.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael