56. Amar Bose

was nominated Honorary Guide since May 21, 2011 for his philanthropy and recent gift to MIT (Massachusetts Institute of Technology USA). He donated a vast amount of his money to science and education instead of letting everything go to his descendants.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи