raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

About > Honorary guides for Humanity

56. Amar Bose

Amar Bose was nominated Honorary Guide since May 21, 2011, for his philanthropy and recent gift to MIT (Massachusetts Institute of Technology USA). He donated a vast amount of his money to science and education instead of letting everything go to his descendants.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи