13. Eminem

was nominated as honorary guide on November 29, 2004, for his anti-war song “Mosh.” The video shows that governmental fear-mongering, whether imposed locally or nationally, is highly effective for manipulating people.

Music Video “Mosh

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael