raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

13. Eminem

Eminem was nominated as honorary guide on November 29, 2004, for his anti-war song “Mosh.” The video shows that governmental fear-mongering, whether imposed locally or nationally, is highly effective for manipulating people.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael