raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

13. Eminem

Eminem was nominated as honorary guide on November 29, 2004, for his anti-war song “Mosh.” The video shows that governmental fear-mongering, whether imposed locally or nationally, is highly effective for manipulating people.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи