raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

73. Eran Elhaik

Eran Elhaik was nominated Honorary Guide on July 6, 2013, for his controversial genetic study supporting that Ashkenazi Jews came from Khazaria, not Palestine. He is challenging other geneticists holding that Jews are genetically more similar to each other than to their non-Jewish neighbors, and also challenging that they have a shared Middle Eastern ancestry.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael