raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

73. Eran Elhaik

Eran Elhaik byl jmenován čestným průvodcem 6. července 2013 za svou kontroverzní genetickou studii podporující to, že aškenázští Židé pocházeli z Chazarie, nikoliv z Palestiny. Zpochybňuje další genetiky, kteří tvrdí, že Židé jsou si geneticky podobnější mezi sebou než s jejich nežidovskými sousedy, a také zpochybňuje, že mají společné blízkovýchodní předky.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie