raelian movement logo_White

Oslava
vytvoření
Prvních lidí na Zemi

2. dubna

V tento den oslavujeme Stvoření prvních lidí na Zemi. Tato událost je symbolicky označována v Bibli, Tóře a Koránu jako stvoření Adama a Evy.

Každý rok je první dubnovou neděli první ze čtyř raeliánských svátků. Bůh nás stvořil k obrazu svému skrze pokročilou vědu a lásku.V tento den si připomínáme stvoření Elohim první lidské bytosti na naší planetě Zemi, protože to bylo v této době slunečního roku, kdy se tato událost odehrála.

Během tohoto oficiálního Raeliánského svátku se můžete stát Raeliánem tím, že provedete obřad přenosu buněčného plánu (CPT). Tento jednoduchý obřad provádí zdarma Raeliánský průvodce. CPT je aktem uznání Elohim jako našich stvořitelů a Maitréji Raela jako jejich posledního posla. Obřad CPT objasňuje původní význam a záměr křtu, ale bez jakékoli mystiky.

Přenos buněčného plánu

Najděte si místní oslavy!

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie