raelian movement logo_White

Den paradismu

1. května.

Pro svět bez peněz a práce

1. května, Mezinárodní den paradismu

Zatímco mnozí budou slavit „Mezinárodní den práce“ a žádat své politiky o více práce a více peněz, paradisté budou oslavovat vznik nového světa bez práce, bez peněz a bez politiků.

Lidská bytost by neměla dělat to, co dokáže stroj

Technologie nesmí být nikdy používána pro války a ničení, ale měla by být používána pouze pro mír s cílem osvobodit lidi od jejich nucené práce a přinést do popředí společnost volného času a hojnosti, nazývanou paradism.

Svět bez práce

Lidé nechtějí více pracovních míst, chtějí více svobody. Paradismus si klade za cíl dát všechna pracovní místa strojům, aby osvobodily lidi od jejich nucené práce. Ráj, který si užívá 1%, kteří profitují z technologie, si může užívat i 99%. Zisky plynoucí z produktivity budou přerozděleny všem, ne několika málo lidem.

Svět bez práce

Lidé nechtějí více pracovních míst, chtějí více svobody. Paradismus si klade za cíl dát všechna pracovní místa strojům, aby osvobodily lidi od jejich nucené práce. Ráj, který si užívá 1%, kteří profitují z technologie, si může užívat i 99%. Zisky plynoucí z produktivity budou přerozděleny všem, ne několika málo lidem.

Svět bez peněz

Až bude veškerá výroba a služby dány robotům a zpřístupněny všem, nebude potřeba peněz. Zdroje budou sdíleny a využívány s moudrostí, aby se každému dostalo pohodlí, zdraví a volného času, na který má nárok. Nic nebude obchodováno za cenu. Tvorba nebo příspěvek každého bude nabízen ostatním. Láska se stane novou měnou.

Svět bez peněz

Až bude veškerá výroba a služby dány robotům a zpřístupněny všem, nebude potřeba peněz. Zdroje budou sdíleny a využívány s moudrostí, aby se každému dostalo pohodlí, zdraví a volného času, na který má nárok. Nic nebude obchodováno za cenu. Tvorba nebo příspěvek každého bude nabízen ostatním. Láska se stane novou měnou.

Nepřáli byste si tuto budoucnost TEĎ?

Připojte se k nám a udělejme tento svět lepším místem pro všechny!

Pro více informací o této akci ve vaší oblasti vyberte zemi: