raelian movement logo_White

Dan paradizma

1. maj.

Za svet brez denarja ali dela

1. maj, mednarodni dan paradizma

Medtem ko bodo mnogi praznovali “mednarodni praznik dela”, ki bo od svojih politikov prosil za več dela in več denarja, bodo paradisti praznovali nastanek novega sveta brez dela, brez denarja in brez politikov.

Človeku ne bi smelo biti treba narediti tega, kar stroj lahko naredi.

Tehnologija se nikoli ne sme uporabljati za vojne in uničenje, temveč bi jo bilo treba uporabiti le za mir, da bi osvobodili ljudi iz njihovega prisilnega dela in prinesli družbo prostega in izobilja, imenovano Paradizem.

Svet brez dela

Ljudje nočejo več delovnih mest, hočejo več svobode. Paradizem je namenjen dajatvi vseh delovnih mest strojem, da bi ljudi osvobodili njihovega prisilnega dela. Raj, ki ga uživa 1 %, ki dobiček od tehnologije lahko uživa tudi 99 %. Dobički, ki jih bo prinesla produktivnost, se bodo prerazporedil na vse, ki niso redki.

Svet brez dela

Ljudje nočejo več delovnih mest, hočejo več svobode. Paradizem je namenjen dajatvi vseh delovnih mest strojem, da bi ljudi osvobodili njihovega prisilnega dela. Raj, ki ga uživa 1 %, ki dobiček od tehnologije lahko uživa tudi 99 %. Dobički, ki jih bo prinesla produktivnost, se bodo prerazporedil na vse, ki niso redki.

Svet brez denarja

Ko bodo vse proizvodnje in storitve dane robotom in dane na voljo vsem, ne bo potrebe po denarju. Viri se bodo delili in uporabljali z modrostjo, da bi vsem nudili udobje, zdravje in prosti čas, do kar so upravičeni. Nič se ne bo menjalo za ceno. Vsakomur bo ustvarjanje ali prispevek daritev za druge. Ljubezen bo postala nova valuta.

Svet brez denarja

Ko bodo vse proizvodnje in storitve dane robotom in dane na voljo vsem, ne bo potrebe po denarju. Viri se bodo delili in uporabljali z modrostjo, da bi vsem nudili udobje, zdravje in prosti čas, do kar so upravičeni. Nič se ne bo menjalo za ceno. Vsakomur bo ustvarjanje ali prispevek daritev za druge. Ljubezen bo postala nova valuta.

Si ne bi želel te prihodnosti zdaj?

Pridružite se nam in naredimo ta svet boljšim mestom za vse!

Če želite več informacij o tem dogodku v vašem območju, izberite državo: