42. Jacque Fresco

was nominated honorary guide on October 23, 2008 for his deep commitment for his whole life to investigation into human behavior and humanity’s future. He is a renowned futurist, self-taught scientist, architect and inventor.

His BBC interview video

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael