42. Jacque Fresco

was nominated honorary guide on October 23, 2008 for his deep commitment for his whole life to investigation into human behavior and humanity’s future. He is a renowned futurist, self-taught scientist, architect and inventor.

His BBC interview video

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи