raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

37. Jimmy Carter

Jimmy Carter was nominated honorary guide on October 11, 2007, for his courageous stance of “putting truth before politically correct nationalism.”

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael