37. Jimmy Carter

Jimmy Carter was nominated honorary guide on October 11, 2007, for his courageous stance of “putting truth before politically correct nationalism.”

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia