26. Michel Onfray

Michel Onfray was nominated honorary guide on March 20, 2006. The work of this French philosopher and writer is very close to the Raelian philosophy.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael