raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

26. Michel Onfray

Michel Onfray was nominated honorary guide on March 20, 2006. The work of this French philosopher and writer is very close to the Raelian philosophy.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи