57. Mordechai Vanunu

was nominated Honorary Guide since May 21, 2011 in recognition of his 25-year struggle for a nuclear-free Middle East. Risking his life for peace, he is the Israeli nuclear technician who leaked the secret Israeli nuclear plans to a British media in 1986.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael