57. Mordechai Vanunu

was nominated Honorary Guide since May 21, 2011 in recognition of his 25-year struggle for a nuclear-free Middle East. Risking his life for peace, he is the Israeli nuclear technician who leaked the secret Israeli nuclear plans to a British media in 1986.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи