49. Peter Tatchell

was nominated Honorary Guide since September 21st, 2010 for campaigning for human rights, democracy and global justice since 1967. He is co-founder of the gay rights organization Outrage and left wing member of the Green Party of the United Kingdom.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael