49. Peter Tatchell

Peter Tatchell was nominated Honorary Guide on September 21st, 2010, for campaigning for human rights, democracy, and global justice since 1967. He is co-founder of the gay rights organization Outrage and a left-wing member of the Green Party of the United Kingdom.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael