49. Peter Tatchell

was nominated Honorary Guide since September 21st, 2010 for campaigning for human rights, democracy and global justice since 1967. He is co-founder of the gay rights organization Outrage and left wing member of the Green Party of the United Kingdom.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи