49. Peter Tatchell

Peter Tatchell was nominated Honorary Guide on September 21st, 2010, for campaigning for human rights, democracy, and global justice since 1967. He is co-founder of the gay rights organization Outrage and a left-wing member of the Green Party of the United Kingdom.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи