raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

58. Rais Bhuiyan

Rais Bhuiyan was nominated for Honorary Guide on June 9, 2011, for his effort to prevent his attacker from being executed. He is the head of the “World without Hate” organization. He is a Muslim from Bangladesh living in the United States.

His video “World Without Hate

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael