raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

58. Rais Bhuiyan

Rais Bhuiyan was nominated for Honorary Guide on June 9, 2011, for his effort to prevent his attacker from being executed. He is the head of the “World without Hate” organization. He is a Muslim from Bangladesh living in the United States.

His video “World Without Hate

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи