58. Rais Bhuiyan

was nominated Honorary Guide since June 9, 2011 for his effort to prevent his attacker from being executed. He is the head of “World without Hate” organisation. He is Muslim from Bangladesh living in United States.

His video “World Without Hate

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи