raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

85. Robert Mugabe

Robert Mugabe was nominated as Honorary Guide on October 27, 2015, by Maitreya Rael. He is the president of Zimbabwe since 1987. He received the ‘‘Confucius Peace Prize’’on October 22, 2015, and attempts to revive Gaddafi’s dream.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael