85. Robert Mugabe

was nominated as Honorary Guide on October 27, 2015 (70 a.H.) by Maitreya Rael. He is the president of Zimbabwe since 1987. He received the ‘‘Confucius Peace Prize’’on October 22, 2015 and attempts to revive Gaddafi’s dream.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи