raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

64. Ronny Edry

Ronny Edry was nominated Honorary Guide on March 7, 2012, for being, with his wife Michal Tamir, at the origin of the “We Love You” campaign on Facebook toward supposedly enemies (in Iran) according to their government. “They are Jewish Gandhis (…)” said Rael. His Campaign

Video:“We Love You – Iran & Israel

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael