raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

About > Honorary guides for Humanity

64. Ronny Edry

Ronny Edry was nominated Honorary Guide on March 7, 2012, for being, with his wife Michal Tamir, at the origin of the “We Love You” campaign on Facebook toward supposedly enemies (in Iran) according to their government. “They are Jewish Gandhis (…)” said Rael. His Campaign

Video:“We Love You – Iran & Israel

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи