raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

92. Roger Waters

Roger Waters was nominated as Honorary Guide on July 4th, 2018 by Maitreya Rael for calling to boycott Israel during his concert given in June in Paris. He is an English songwriter, singer, bassist, and composer. In 1965, he co-founded the progressive rock band, Pink Floyd.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael