92. Singer Roger Waters

was nominated as Honorary Guide on July 4th, 2018 by Maitreya Rael for calling to boycott Israel during his concert given in June in Paris. He is an English songwriter, singer, bassist, and composer. In 1965, he co-founded the progressive rock band Pink Floyd.

Roger Waters calls out fellow musicians for refusing Israel cultural boycott

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи