raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

About > Honorary guides for Humanity

92. Roger Waters

Roger Waters was nominated as Honorary Guide on July 4th, 2018 by Maitreya Rael for calling to boycott Israel during his concert given in June in Paris. He is an English songwriter, singer, bassist, and composer. In 1965, he co-founded the progressive rock band, Pink Floyd.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи