92. Singer Roger Waters

Singer Roger Waters was nominated as Honorary Guide on July 4th, 2018 by Maitreya Rael for calling to boycott Israel during his concert given in June in Paris. He is an English songwriter, singer, bassist, and composer. In 1965, he co-founded the progressive rock band, Pink Floyd.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи