71. Stephen Hawking

was nominated  Honorary Guide on May 10, 2013 (67 a.H.) for his decision to withdraw from a Israeli President’s Conference to support an academic boycott against Israel, in relation with its occupation of Palestine.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael