71. Stephen Hawking

was nominated  Honorary Guide on May 10, 2013 (67 a.H.) for his decision to withdraw from a Israeli President’s Conference to support an academic boycott against Israel, in relation with its occupation of Palestine.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи